Ewsca Cashmere

ricerca:2

27% alpaca Superfine 28% lana 45% fibra di poliammide